Emily Takes Home Bronze!

Emily Takes Home Bronze!

Congratulations to Dragon’s Den member Emily Walker for her successful showing at the 2015 Western Canadian Brazilian Jiu Jitsu Championships. She took home bronze at her first No-Gi Jiu Jitsu competition.